Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 14 lipca 2020 r.  przekazało informacje, że z uwagi na problemy techniczne z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) termin na dokonanie zgłoszeń został przedłużony do czasu usunięcia trudności. Nowy termin ma zostać podany w osobnym komunikacie.

Ponadto komunikat wskazuje, iż pomimo zakłóceń związanych z dłuższym czasem akceptacji zgłoszeń i czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru, można przesyłać zgłoszenia do CRBR.

X