W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (poz. 2571).

Zgodnie z brzmieniem przepisu przedłużono do dnia 31 stycznia 2024 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C oraz TPR-P) w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przedłużenie ma zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

W przypadku pojawienia się wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

X