Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytaniami związane z raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (informacja o cenach transferowych – TPR).

  1. Do jakiego Urzędu Skarbowego należy adresować deklarację TPR?

Deklarację TPR należy wysłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

  1. Czy członek zarządu, który jest zobowiązany wysłać formularz TPR musi wysłać do urzędu skarbowego UPL-1

Tak, członek zarządu składający deklarację TPR musi posiadać UPL-1.

  1. W jaki sposób należy dopełnić formalności związanych ze złożeniem UPL-1.

Link do procedury uzyskania pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych UPL-1 dostępny jest pod poniższym linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1425.

  1. Czy główna księgowa z biura rachunkowego, może złożyć formularz TPR za Zarząd?

Tak pod warunkiem, że pełni funkcję osoby zaufania publicznego (doradca podatkowy, radca prawny, adwokat, biegły rewident). W każdym innym przypadku musi to być kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

  1. Czy TPR jest podpisywany podpisem kwalifikowalnym?

Tak.

  1. Czy w organie wieloosobowym TPR może podpisać jeden członek zarządu?

Tak.

  1. Czy jest wymagane wdrożenie odpowiedniej procedury wyznaczającej daną osobę (członka zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego) do podpisania deklaracji TPR?

Wdrożenie specjalnej procedury nie jest wymagane.

  1. Czy deklaracja TPR może zostać wysłana w wersji pdf?

Nie, obecnie jedyną dopuszczalną formą wysyłki deklaracji jest format xml.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie “Nowy TPR-C (5). Omówienie wersji interaktywnej. Raportowanie transakcji kontrolowanych. Ryzyka podatkowe”, które odbędzie się 28 listopada br. ⇒ (SZCZEGÓŁY).

W przypadku pojawienia się wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

X