W dniu 23.10.2018 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie cen transferowych, m.in.:

  • wprowadzenie legalnych definicji kluczowych pojęć z zakresu cen transferowych,
  • zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych pod pewnymi warunkami,
  • redefinicję podmiotów powiązanych (rozszerzenie katalogu powiązań),
  • określania obowiązku dokumentacyjnego,
  • warunków sporządzania dokumentacji grupowej cen transferowych (ang. Master file)
  • wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń (ang. safe harbour) dla niektórych rodzajów transakcji,
  • warunków dokonywania korekty cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Autor: Piotr Rzepka ? Konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X