23 października 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany przewidują uproszczenie przepisów podatkowych, uszczelnienie systemu podatkowego (w szczególności w zakresie podatków dochodowych), a także dostosowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej regulacji w zakresie cen transferowych do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego.

X