W dniu 10 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Przedmiotowa ustawa m.in. wydłużyła terminy sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie prezentujące aktualne terminy sprawozdawcze za 2021 r.

 

Obowiązek sprawozdawczy

Termin sprawozdawczy

Informacja TPR (art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)do 30 września 2022 r. – dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.wydłużony o 3 miesiące – dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.)do dnia 30 września 2022 r. – dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.wydłużony o 3 miesiące – dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Powyższe terminy weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r.

Reasumując, w przypadku podatników, u których podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – podobnie jak w dwóch ostatnich latach – termin sprawozdawczy upłynie wraz z końcem grudnia br.

Równocześnie zachęcamy podatników, aby już teraz podejmowali stosowane działania w celu terminowego wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych z uwagi na inne obowiązki, do których wypełnienia podatnicy zobowiązani są w ostatnim kwartale, jak również w związku z koniecznością dopełnienia obowiązku dochowania należytej staranności stosownie do art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23za ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

X