Dnia 11 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji 0111-KDIB1-3.4010.43.2020.2.BM uznał, że dla skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, niewystarczające jest spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-6, art. 22b oraz art. 26 ust. 1c oraz 1f ustawy o CIT. Płatnik, który chce zastosować zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i nie dokonywać poboru podatku u źródła, jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej weryfikacji warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia, zachowując przy tym należytą staranność. To oznacza, że płatnik ma obowiązek weryfikować czy uzyskująca dochody z dywidendy spółka spełnia wszystkie warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła. W ramach należytej staranności nie można ograniczać się jedynie do weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia wynikających z art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT.

Ze stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że płatnik dla skorzystania ze zwolnienia od wypłacanej dywidendy oprócz warunków określonych w art. 22 ust 4 uCIT zobowiązany jest do weryfikacji podmiotu uzyskującego zwolnienie, a więc uzyskania od podmiotu oświadczenia, że jest on rzeczywistym odbiorcą wypłacanych należności oraz dokonać weryfikacji tego oświadczenia pod kątem spełnienia warunków do stosowania zwolnienia przez ten podmiot.

Przypomnijmy, że w wyroku z dnia 11 marca 2020 r. o sygn. I SA/Wr 977/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odniósł się do weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner) w sytuacji korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła dywidendy wypłacanej zgodnie z art. 22 ust. 4 uCIT stwierdzając, że nie ma obowiązku weryfikacji statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner) przy zwolnieniu dywidendy z poboru podatku u źródła.

Sąd uznał, że przesłanki uprawniające do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia określone zostały wyłącznie w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zatem, jeżeli podatnik dopełnił wymagań tam zawartych to może skorzystać z tej preferencji.

 

Autor: Izabela Lipka ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X