Zgodnie z przyjętym porozumieniem przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej (lub filie) z obrotami przekraczającymi 750 mln euro (raportujące CbC) zobowiązane będą do publicznego informowania o liczbie pracowników, obrotach netto, zyskach, zapłaconym podatku od osób prawnych oraz o charakterze działalności w poszczególnych państwach członkowskich Unii. Interesującym jest zapis o konieczności informowania o ilości zapłaconego podatku w każdym państwie trzecim, które figuruje w załączniku I i II do konkluzji Rady o unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Podatnicy spełniający kryterium raportowania będą m.in. zobowiązani do udostępnienia informacji przy użyciu wspólnego szablonu oraz w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Więcej informacji: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/06/01/public-country-by-country-reporting-by-big-multinationals-eu-co-legislators-reach-political-agreement/

X