Ministerstwo Finansów po raz kolejny odroczy wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku poboru podatku u źródła w przypadku, gdy przekazywane za granicę należności przekraczają kwotę dwóch milionów złotych. Na stronach RCL zamieszczony został projekt rozporządzenia MF,F i PR.

W uzasadnieniu do rozporządzenia odwołano się do ważnego interesu państwa. Ale co oznacza ważny interes państwa? Czy ten argument nie jest wykorzystywany do wielu uzasadnień w procesie legislacyjnym?

Jak wytłumaczyć podatnikom CIT konieczność natychmiastowego odroczenia terminu? Pozostało jeszcze 16 dni. Co to oznacza? Czy w przypadku niedotrzymania terminu budżet państwa będzie zagrożony?

X