Informujemy, że na stronie Ministertwa Finansów opublikowano dokument “Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk“.

Dokument ten zawiera rekomendacje w zakresie dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19, z uwzględnieniem rekomendacji Forum Cen Transferowych z 28 września 2021 r., dotyczących wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników.
Wspomniane rekomendacje dotyczą:
– analizy porównawczej w okresie występowania COVID-19,
– alokacji kosztów nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem COVID-19 pomiędzy powiązanymi stronami transakcji,
– wsparcia antykryzysowego,
– dokumentacji cen transferowych za okres COVID-19,
– uprzednich porozumień cenowych
– korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT (art. 23q Ustawy o PIT).
X