Projektem Tarczy 4.0 planowane jest wydłużenie o 3 miesiące terminów sprawozdawczych dla podmiotów powiązanych.

  1. Termin na złożenie informacji TPR-C ma zostać wydłużony do 31 grudnia 2020 r.
  2. Termin na złożenie oświadczenia zarządu do 31 grudnia 2020 r.
  3. Termin na sporządzenie dokumentacji grupowej Master File do 31 marca 2021 r.
X