W dniu 29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych wydłużające termin na złożenie informacji IFT-2R do 31 lipca 2020 r. (poprzednie wydłużenie dotyczyło 31 maja 2020 r.).

X