Co do zasady płatnik jest obowiązany do poboru podatku u źródła w dniu dokonania wypłaty (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT). Przepis przejściowy do ustawy z dnia 1 stycznia 2022 r. (art. 69a) precyzuje, że w przypadku wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po 31 grudnia 2021 r., należy stosować przepisy o podatku u źródła w nowym brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

Takie stanowisko wyraziło Ministerstwo Finansów w Informacji Ministerstwa Finansów przekazywanej do mediów na zapytania dziennikarzy z dnia 12.01.2022 r. ? <<<LINK>>>
X