Obowiązek raportowania na stronie internetowej dokonywanych w danym roku podatkowym działań, czynności w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej (dalej jako strategia podatkowa) wynika z art. 27c uCIT. W dniu 31 grudnia 2023 r. dla 63 podatkowych grup kapitałowych oraz 3529 podatników* mija termin na realizację tego obowiązku za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

W celu sprawniejszego przygotowania dokumentu oraz bezpiecznego zaraportowania proponujemy wdrożenie wytycznych.

„Wytyczne w zakresie strategii podatkowej. Kluczowe etapy”

  1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie strategii podatkowej.
  2. Audyt procedur i procesów podatkowych.
  3. Zebranie informacji dotyczących:
  4. rozliczeń grupowych – ceny transferowe
  5. zdarzeń, czynności stanowiących schematy podatkowe MDR
  6. działań
  7. Analiza sprawozdania finansowego za 2022 r.
  8. Przegląd transakcji transgranicznych.
  9. Stworzenie matrycy umożliwiającej raportowanie strategii podatkowej.

 

Jednocześnie w ramach wsparcia oferujemy narzędzie do opracowania informacji o realizowanej strategii podatkowej – Stratos. Program umożliwia przygotowanie strategii w ciągu 30 minut.

 

*Z listy 3931 podatników indywidualnych zamieszczonej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2022-bis obowiązek raportowania do 31 grudnia 2023 r. dotyczy 3529 podatników z wyłączeniem uczelni oraz stron umowy o współdziałanie.

X