Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany Informator TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta). Informator TPR 2022 uwzględnia m.in. zmiany dotyczące:

    • organu, do którego jest składana Informacja TPR, 
    • obliczania wpływu korekty porównywalności na wynik analizy cen transferowych, 
    • nowych pól w Informacji TPR, np. „Treść oświadczenia” oraz „Wartość transakcji na kraj”, 
    • sposobu wypełniania formularza Informacji TPR przez podmioty posiadające status mikro- i małego przedsiębiorcy.

Dokument dostępny jest pod linkiem: Informator TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta) (podatki.gov.pl)

X