Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jednoznacznie potwierdzają, iż przepisy regulujące kwestie raportowania schematów podatkowych (MDR) objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego. Na takim samym stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r. Orzeczenie jest prawomocne.

 

ORZECZENIE

X