Pierwsza zmiana wynika z projektu rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2019 r. wprowadzającego zmianę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższa zmiana związana jest z uchwaleniem ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która wprowadza definicję uprzedniego porozumienia cenowego. Zmiana przedmiotowego rozporządzenia polega na zastąpieniu zwrotu ?decyzja w sprawie porozumienia? zwrotem ?uprzednie porozumienie cenowe?.

Druga reforma wnika z projektu z dnia 6 grudnia 2019 r. dotyczącego zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ta zmiana również ma charakter dostosowawczy i polega na zastąpieniu w przedmiotowym rozporządzeniu pojęć ?uprzednie porozumienie cenowe??jednostronne uprzednie porozumienie cenowe? , które zastępuje się pojęciami ?porozumienie dotyczące cen transferowych? i ?jednostronne porozumienie dotyczące cen transferowych?.

Zmiany wprowadza się, aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych.

Autor: Izabela Lipka ? asystent podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X