Ministerstwo Finansów ujawniło kilka informacji na temat prowadzonych prac związanych z nowelizacją przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jan Sarnowski w odpowiedzi z 11 czerwca 2021 r. (nr pisma SP3.054.1.2021) na interpelację nr 24182 z 25 maja 2021 r. Pana Posła Jacka Żalka poinformował, że finalizowane są prace nad projektowanymi zmianami w zakresie zasad poboru podatku u źródła. Zmiany te polegają m.in. na:

  1. zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund);
  2. rozszerzeniu zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła).

Poszerzenie zakresu stosowania tego instrumentu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza konieczność dodania stosownych regulacji do przepisów ustaw o PIT i CIT oraz zmianę nazwy samego instrumentu na opinię o stosowaniu preferencji.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt przepisów w zakresie podatku u źródła stanowi element zmian podatkowych w Polskim Ładzie i powinien zostać opublikowany w przeciągu kilku tygodni. Po zakończeniu procesu legislacyjnego ustawa ma zostać ogłoszona najpóźniej w IV kwartale 2021 r. Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła powinna zatem obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

X