W dniu 20 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.840.2022.1.AW, której przedmiotem było m.in. ustalenie, czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych w sytuacji wystąpienia powiązania pośredniego ze Skarbem Państwa.

Na poniższym rysunku przedstawiono udziałowców Wnioskodawcy w 2021 r.

Rysunek 1. Udziałowcy Wnioskodawcy w 2021 r.

 

Fundusz jest zarządzany przez podmiot A (propozycja autora). Z kolei jedynym akcjonariuszem A jest podmiot B (propozycja autora), który jest spółką akcyjną należącą do Skarbu Państwa.

Analizując treść przepisów, zgodnie z art. 11n pkt 5 ustawy o CIT wskazano, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11k ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

W ocenie podatnika powiązania pomiędzy Spółką i Funduszem wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.

Należy zauważyć – co zostało również podkreślone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – iż stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, ponieważ przepis wskazuje, iż obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie wystąpi, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa (lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami).

Z kolei jak już zostało przedstawione w stanie faktycznym, powiązania z Funduszem nie wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X