W ramach konsultacji publicznych nad projektem nowelizacji przepisów o cenach transferowych zgłoszono liczne uwagi oraz propozycje, do których ministerstwo finansów ustosunkowało się w raporcie wydanym 27 sierpnia b.r.

Jedną z kilkukrotnie zgłaszanych propozycji stanowi zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami krajowymi. Minister finansów, prof. Teresa Czerwińska w wywiadzie udzielonym dla portalu www.prawo.pl, mając na uwadze chęć dialogu i współpracy z podatnikami, odnosi się pozytywnie do zaproponowanej zmiany i zapowiada jej wprowadzenie.

Rezultatem wprowadzenia niniejszego rozwiązania byłoby objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym jedynie transakcji realizowanych z podmiotami zagranicznymi. Należy podkreślić, iż wskazane zwolnienie z pewnością nie będzie bezwarunkowe. Proponowanym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze zwolnienia byłoby osiąganie przez podatnika dochodu. Podmioty generujące stratę nadal byłyby zobligowane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Skutkiem wprowadzonej zmiany byłoby znaczne zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych. Należy podkreślić, iż projekt zakończył obecnie etap konsultacji publicznych, a ostateczny kształt wprowadzonej zmiany poznamy dopiero po opublikowaniu zaktualizowanej wersji projektu ustawy.

Omawiany raport z konsultacji publicznych dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: www.legislacja.rcl.gov.pl pod numerem UD405.

Autor: Paula Arciszewska ? Starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X