Metoda addytywna polega na wskazaniu konkretnych transakcji lub podmiotów uznanych za potencjalnie porównywalne w celu poddania ich dalszej weryfikacji pod kątem porównywalności z badaną transakcją.

X