Podatnik posiadający uprzednie porozumienie cenowe nie musi obawiać się, że nieprawidłowo dokonał określenia wysokości stosowanej ceny transferowej, a tym samym organy podatkowe nie mogą kwestionować tak stosowanej ceny.

X