Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu, wydawanego na wniosek podatnika, w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje akceptacji wyboru i stosowania metody ustalenia ceny transferowej, stosowanej w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

X