Przypominamy, iż 30 września 2019 r. upływa termin na dopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2018 roku.

Podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowych i rozpoznający przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, które przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro zobowiązani są do złożenia formularza CIT-TP, dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Termin złożenia CIT-TP to wspomniany 30 września 2019 r.

Jednocześnie 2018 rok jest ostatnim rokiem za który podatnicy zobowiązani są do złożenia formularza w takiej formie. Od nowego roku formularz CIT-TP zastąpiony zostanie informacją o cenach transferowych (TP-R).

Oprócz wspomnianego formularza CIT-TP we wskazanym terminie podatnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone zgodnie ze stanem prawnym według którego została sporządzona dokumentacja cen transferowych. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Obowiązek składania przedmiotowego oświadczenia wprowadzony został od 1 stycznia 2017 r. Rok 2017 był pierwszym rokiem podatkowym, za który podatnicy składali urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Podatnik, który zdecyduje się na wybór przepisów z 2018 r. winien oświadczyć, iż sporządził dokumentację cen transferowych. Przepisy z 2019 r. wprowadziły nowy element treści oświadczenia, w postaci oświadczenia podatnika, iż ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X