1. Niepowstanie zobowiązania podatkowego,
2. Odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego,
3. Obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego,
4. Powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
5. Powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku,
6. Zawyżenie kwoty nadpłaty,
7. Zawyżenie kwoty zwrotu podatku,
8. Brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z niepowstania zobowiązania podatkowego, odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia jego wysokości,
9. Podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (VAT) do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
10. Niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku sporządzania i przekazywania informacji podatkowych.

X