1. Patent,
  2. Prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  6. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  7. Mmateriał siewny odmiany chronionej tj. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
  8. Autorskie prawo do programu komputerowego.
X