Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację, która pozwala na ustalenie jego zasadności tj.:

    • certyfikat rezydencji podatnika,
    • dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania należności, z którymi wiązała się zapłata podatku,
    • dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności,
    • oświadczenia podatnika dotyczące spełnienia poszczególnych warunków, bądź uzasadnienie płatnika o ich spełnieniu,
    • dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.
X