W kontekście rozliczeń podatku u źródła, pojęcie to obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca nie wprowadził jednak definicji legalnej tego pojęcia, co oznacza, że weryfikacja jej dochowania jest uzależniona od oceny każdego przypadku indywidualnie. Przy ocenie dochowania należytej staranności należy brać pod uwagę charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Od stycznia 2022 r. rozszerzono zakres badania należytej staranności o weryfikację powiązań płatnika z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 UoCIT.

X