Przy estońskim CIT podstawę opodatkowania stanowi:

    • suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat,
    • suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
    • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
    • dochód z tytułu zysku netto,
    • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym.
X