W odniesieniu do kwoty kapitału należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie wskazanej w umowie dotyczącej finansowania lub depozytu, bądź kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, w sytuacji, gdy umowa nie została zawarta.

Wartość kapitału to najwyższa kwota kapitału udostępnionego w danym okresie raportowanym. Jeśli w umowie został wskazany limit finansowania, to należy go wskazać. Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku).

X