Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (MLI) modyfikuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w zsynchronizowany sposób, bez konieczności prowadzenia czasochłonnych negocjacji bilateralnych. W celu sprawdzenia czy dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została zmodyfikowana przez przepisy konwencji MLI, należy zapoznać się z tekstem syntetycznym umieszczonym w tabeli zawierającej listę zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/).

Na dzień 8 marca 2023 r. teksty syntetyczne objęły 49 państw. Przykładowo w zakresie modyfikacji UPO pomiędzy Polską a Kanadą w kontekście zastosowania 5% stawki podatku przy wypłacie dywidendy, konwencja MLI wprowadza wymóg posiadania udziałów spółki otrzymującej dywidendę w kapitale spółki wypłacającej, przez cały okres 365 dni.

X