Podatnicy, którzy wybrali od 1 stycznia 2022 r. opodatkowanie estońskim CIT zobligowani są do sporządzenia formularza CIT/KW (Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek). Formularz ten stanowi załącznik do zeznania rocznego, zatem składany jest w terminie do złożenia formularza CIT-8. Zgodnie z art 7aa. ust. 1 ustawy o CIT podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest zobowiązany, na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, sporządzić informację o różnicach w przychodach i kosztach, które wynikają z ich odmiennej klasyfikacji dla celów prawa podatkowego oraz prawa bilansowego, wraz z informacją o podatku należnym.

X