Schemat podatkowy transgraniczny to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

  1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych (art. 86a ust. pkt 6 lit. a-h Ordynacji podatkowej) lub
  2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą.
X