W polu kwota odsetek należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:

    • należnych i naliczonych (memoriałowo)
    • otrzymanych lub zapłaconych (kasowo)

za okres, za jaki jest składana informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.

X