Co do zasady tak. Analiza porównawcza czy analiza zgodności jest elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. local file).

Jednakże lokalna dokumentacja cen transferowych nie musi zawierać analizy cen transferowych w przypadku:

  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą,
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1 (transakcje z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych).
X