Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nakładają obowiązek na podmioty powiązane ujawniania transakcji kontrolowanych po przekroczeniu progów 2 mln zł i 10 mln zł netto. Podmiot składający informację TPR-C może wybrać tę samą pozycję (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie – jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym (np. pożyczki otrzymane na różny cel i na różnych warunkach).

Należy nadmienić, że wskazany sposób dzielenia transakcji kontrolowanej na kilka mniejszych jest możliwy jedynie w przypadku, gdy każda z takich transakcji jednostkowych (pożyczki otrzymane na różny cel i na różnych warunkach) przekracza ustawowe limity.

Potwierdzeniem jest m.in. stanowisko Ministra Finansów wyrażone w interpretacji ogólnej nr DCT.8201.1.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., w której stwierdzono, że: „Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (…)”.

X