Tak, transakcje prowadzone z zagranicznym zakładem należy dokumentować. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik i jego zagraniczny zakład identyfikowane są jako podmioty powiązane.

X