W ramach nowelizacji przepisów*, Spółki nie są obowiązane do ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

 

* Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2105)

X