Tak, przekazujący zobowiązany jest wskazać:

  1. Podstawę prawną, którą będą w istocie rzeczy przepisy odnoszące się do cechy rozpoznawczej wraz z deklaracją spełniania pozostałych kryteriów przewidzianych w przepisach MDR: kryterium głównej korzyści, kryterium transgranicznego lub kryterium kwalifikowanego korzystającego;
  2. Rolę, w jakiej występuje jako podmiot przekazujący informację o schemacie podatkowym – czy występuje jako promotor, korzystający czy też wspomagający.
X