Nie. Do posiadania dokumentacji master file zobowiązani są wyłącznie podatnicy, którzy poza przekroczeniem skonsolidowanych (metodą pełną lub proporcjonalną) przychodów w wysokości 200 000 000 zł są jednocześnie zobligowani do sporządzenia dokumentacji krajowej local file.

X