Nie, zgodnie z art. 11n pkt 5 uCIT w sytuacji, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa (oraz jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami), podatnik zwolniony jest z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

X