Tak. Pomimo posiadania analiz porównawczych przygotowanych w okresie przed upływem 3 lat, podmioty powiązane są zobowiązane do przygotowania aktualizacji analiz porównawczych do wszystkich transakcji kontrolowanych – do końca 2020 r. Obowiązek ten wynika wprost z art. 11r uCIT, zgodnie z którym należy dokonać aktualizacji analiz porównawczych w przypadku zmiany otoczenia ekonomicznego (zmiana otoczenia ekonomicznego rozumiana jako korekta wskaźników makroekonomicznych: PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji, indeks PMI, indeks CPI, stopa referencyjna NBP)  w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę.

X