Tak, powiązanie spółki niebędącą osobą prawną i jej wspólników jest jednym z rodzajów powiązań. Spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy są podmiotami powiązanymi stosownie do art. 11a ust. 4 lit c.

X