Obecne brzmienie przepisów wskazuje na konieczność pozostawiania w związku małżeńskim. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż po ustaniu małżeństwa przez rozwód, nie można mówić o istnieniu powiązania rodzinnego wynikającego ze stosunku małżeństwa.

X