W dniu 28 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.397.2021.2.BJ, w przedmiocie ustalenia czy usługi wsparcia technicznego polegające na udzieleniu wsparcia w formie zdalnej, tj. w formie telefonicznej zobowiązują do pobrania podatku u źródła.

Stan faktyczny

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca (dalej: ,,Spółka?) jest polskim rezydentem podatkowym. W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa usługi od kontrahentów niebędącymi rezydentami w Polsce. Nabywane usługi to:

    • usługi wsparcia technicznego, które polegają na udzieleniu wsparcia w formie zdalnej (w formie telefonicznej) w przypadku wystąpienia problemów, bądź awarii związanych z używanym przez Spółkę magazynem automatycznym,
    • usługi wsparcia technicznego dla posiadanych i użytkowanych przez Spółkę maszyn, które polegają na możliwości uzyskania konsultacji telefonicznej (zdalnej) w przypadku pojawienia się problemów technicznych po stronie Spółki,
    • usługi wsparcia technicznego polegające na asyście w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z maszynami (drogą mailową bądź telefonicznie),

Pracownicy, którzy udzielają wsparcia w kwestiach technicznych związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem używanym przez Spółkę w toku działalności nie znajdują się na terenie siedziby Spółki, ani w żadnym miejscu prowadzenia działalności przez Spółkę – wsparcie udzielane jest wyłącznie zdalnie.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W opinii Wnioskodawcy nie jest on zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od opłat za wskazane usługi zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy CIT, z uwagi na to, że usługi wsparcia technicznego opisane w stanie faktycznym nie mieszczą się w katalogu usług wskazanym w art. 21 ust. 1 Ustawy CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że gotowość do udzielenia wsparcia w formie zdalnej (konsultacji telefonicznej), a także wynikające z udzielonego wsparcia technicznego, zapewnienie darmowych części do napraw czy asysty w dobraniu odpowiednich zamienników części już niedostępnych, nie wypełniają zakresu znaczeniowego usług wskazanych art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy CIT a w szczególności nie stanowią usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, ani świadczeń o podobnym charakterze.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X