Formularz TPR nie zezwala na wpisanie ujemnych wartości w żadnym okienku. Poprzez zablokowanie tej funkcji np. w polu Wartość Zadłużenia unikamy błędu jakim byłoby wpisanie ujemnej wartości.

W przypadku uzyskania wartości ujemnych należy wpisać liczbę „0” a w sekcji Dodatkowe Informacje podać prawidłową (ujemną) wartość.

X