Nie wszystkie podmioty mają obowiązek raportowania schematów krajowych. Obowiązek raportowania schematów podatkowych krajowych nie dotyczy:

1. Korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego,
2. Korzystającego, który jest stroną umowy o współdziałanie, jeżeli w ramach audytu wstępnego Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził wykonywanie przez niego obowiązków związanych z informowaniem o schematach podatkowych,
3. Osób prawnych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów osób prawnych (tzw. estońskim CIT).

X