Tak, stosownie do art. 80e KKS, kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych albo składając ją podaje w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Ponadto, kto wbrew obowiązkowi informację o cenach transferowych składa po terminie podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

X