Analiza funkcjonalna jest jednym z elementów dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przepisami podatnik jest zobowiązany do zawarcia w lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy funkcjonalnej podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej, której dokumentacja dotyczy. Celem analizy funkcjonalnej jest szczegółowe przedstawienie przebiegu transakcji kontrolowanej. Analiza funkcjonalna zawiera następujące elementy:

  1. opis wykonywanych funkcji,
  2. opis ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,
  3. opis angażowanych aktywów.
X