Analiza porównawcza jest elementem analizy cen transferowych. Do przygotowania analizy porównawczej zobligowani są podatnicy, na których spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji local file. Celem analizy porównawczej jest zbadanie czy warunki ustalone przez podmioty powiązane w zawieranych przez nie transakcjach są zgodne z the arm’s lenght principle.

Analiza porównawcza może być przedstawiona na podstawie danych z baz danych, cen transakcyjnych ustalanych z podmiotami niepowiązanymi (wewnętrzne porównanie cen) lub przy wykorzystaniu informacji dostępnych w przestrzeni publicznej (przykładowo cenniki dostępne w internecie lub publikatory branżowe).

X